Chiến lược tối ưu hóa lợi nhuận

Chiến lược tối ưu hóa lợi nhuận

Chiến lược tối đa hóa lợi nhuận Chiến lược này bao gồm một số tiền đầu tư ban đầu. Rất đơn giản, nếu một lệnh đầu tư không có lợi nhuận, tiếp theo thời gian tới lệnh kế tiếp nó sẽ được tăng gấp đôi. Điều này được thực hiện sao cho mỗi khoản đầu … Continue reading »
Tư tưởng đầu tư lợi nhuận

Tư tưởng đầu tư lợi nhuận

Tư tưởng đầu tư lợi nhuận – Thực chất của giao dịch Binary Option. Câu nói : ‘Rủi ro cao – Lợi nhuận lớn’ luôn đúng không? Thị trường chỉ có hai hướng ‘Lên’ và ‘Xuống’. Và đầu tư giao dịch Binary là tùy chọn nhị phân, tức là bạn chỉ được chọn theo 1 … Continue reading »